Liên Hệ 0979776427

Ngày gửi: 04-11-2017 11:56

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Tương lai của đất nước, của dân tộc nằm trong tay thế hệ trẻ. Thanh niên là lực lượng kế thừa và tiếp nối các thế hệ cha anh xây dựng đất nước.

Họ Dương Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử xây dựng và phát triển; trong giai đoạn nào thế hệ trẻ Họ Dương cũng có nhiều đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ dân tộc. Ngày nay, muốn xây dựng Họ Dương phát triển vững mạnh và trường tồn, chúng ta cần có một thế hệ trẻ Họ Dương vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

“Hồng” của thế hệ trẻ Họ Dương Việt Nam là tri ân tiên tổ, đền ơn đáp nghĩa; phát huy truyền thống dòng tộc, yêu nước, tự lực, tự cường, hiếu học, coi trọng tri thức, kinh tế…; tương thân, tương ái; đoàn kết cùng xã hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

“Chuyên” của thế hệ trẻ Họ Dương Việt Nam là làm bất cứ nghề gì, việc gì đều phải giỏi; là học giỏi, nghiên cứu khoa học giỏi để vươn lên chiếm lĩnh các đỉnh cao của khoa học và tri thức; là biết áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động; là phải biết vươn lên thoát nghèo; là phải biết làm giàu chính đáng.

Nếu mọi người phấn đấu được như vậy, thì sẽ không còn người nghèo; không có gia đình nghèo và tiến tới nhiều gia đình làm giàu. Toàn dòng Họ có nhiều người giàu, nhà giàu, thì Lễ hội mùa xuân ngày càng to hơn, lớn hơn, vui hơn là chắc chắn!

Để “Họ Dương khởi nhiệp” trở thành phong trào và đi vào cuộc sống, cần người người, nhà nhà thi đua khởi nghiệp; cần mọi người vươn lên thoát nghèo; cần mọi người thi đua làm giàu.

“Họ Dương khởi nghiệp” là ý tưởng xuất phát từ trái tim, lương tâm của những người tâm huyết với dòng Họ.

(Nguồn: hoduongvietnam.com.vn)

Tìm kiếm

Thống kê thành viên