Liên Hệ 0979776427

Hướng dẫn sử dụng phần mềm gia phả

1. Cập nhật nút (sửa tên)

- Chọn nút cần sửa

- Sửa tên ở ô text, ấn vào nút Lưu nút này

- Xem hình hướng dẫn

2. Thêm nút mới (nút con, nút anh em) với 1 nút có sẵn

- Click để Chọn 1 nút cần thêm các nút con hoặc các nút anh em với nút này

- Ở phần nút mới nhập tên các nút cần thêm (dấu + là thêm nút, dấu - là xóa)

- Chọn kiểu nút này là Anh em hay là Con của nút đang chọn?

- Chọn xong ấn vào Thêm nút mới

- Xem hình hướng dẫn

3. Xóa nút

- Chọn nút cần xóa

- Tìm tính năng Xóa nút

- Xác nhận có xóa nút này và các nút con?

- Xem hình hướng dẫn

4. Lưu sau khi soạn thảo xong cây dữ liệu

- Sau khi soạn thảo xong bạn nên click vào nút Lưu cả cây dữ liệu để lưu trữ cây gia phả của mình tránh thất thoát về sau

- Xem hình hướng dẫn