Liên Hệ 0979776427

Ngày gửi: 22-03-2017 03:08

1. Giới thiệu công ty MSN

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan - MSN là một trong những tập đoàn kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu những danh mục đầu tư và những ngành nghề kinh doanh thuộc loại đứng đầu về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Hiện tại, Công ty nắm giữ quyền kiểm soát 54,80% Công ty Cổ phần Thực phẩm Ma San, được coi là công ty sản xuất thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam theo doanh thu.

Website: www.masangroup.com

Email: ir@msn.masanggroup.com

2. Mục tiêu của công ty cổ phần tập đoàn Masan

Những mục tiêu ngắn hạn: 
- Đầu tư vào các doanh nghiệp hiện hữu. 
- Mở rộng danh mục ngành hàng tiêu dùng thông qua các cơ hội tăng trưởng nội tại lẫn M&A 
- Phát triển dự án Núi Pháo để bắt đầu sản xuất vào năm 2013. 
- Tiến hành niêm yết ở nước ngoài, tùy theo điều kiện thị trường. 
Những mục tiêu dài hạn: 
- Tạo ra 1 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) trên cơ sở hợp nhất. 
- Đạt được vị thế dẫn đầu thị trường trong mọi lĩnh vực tham gia. 
- Khai thác và phát huy giá trị Việt Nam vì lợi ích cổ đông. 
- Là nơi quy tụ hàng đầu của nhân tài.

3. Lịch sử hình thành

  • Tháng 11/ 2004: Thành lập Công ty Cổ phần Hàng hải Ma San (MSC) với vốn điều lệ ban đầu là 3.200.000.000 đồng
  • Tháng 11/2004 - 8/2009: MSC hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển
  •  Tháng 5/2005: MSC  tăng vốn từ 3.200.000.000  đồng lên 32.000.000.000 đồng thông qua việc phát hành riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu
  • Tháng 7/2009: MSC được chuyển giao toàn bộ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San MSC tăng vốn từ 32.000.000.000  đồng lên 100.000.000.000 đồng thông qua việc phát hành riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San
  • Tháng 8/2009: Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Ma San MSC đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (Masan Group), và tăng vốn từ 100.000.000.000 đồng lên 3.783.650.010.000 đồng thông qua việc phát hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu và thành viên Tập đoàn.Masan Group nắm giữ 54,8% cổ phiếu Masan Food và 19,99% cổ phiếu Techcombank.
  • Tháng 9/2009: Masan Group tăng vốn từ 3.783.650.010.000 đồng lên 4.065.528.690.000 đồng thông qua việc phát hành riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu và các cá nhân trong Tập đoàn
  • Tháng 10/2009: Masan Group  tăng vốn từ 4.065.528.690.000 đồng lên 4.285.927.700.000 và lên 4.763.998.200.000 thông qua việc phát hành riêng lẻ cho BI Private Equity New Markets II K/S, một quỹ đầu tư được quản lý bởi Bank Invest, và cho các nhà đầu tư khác Masan Group hoàn tất việc tái cấu trúc, nắm giữ 54,8% Masan Food. Hai công ty con của Masan Group là Hoa Bằng Lăng và Hoa Phong Lan lần lượt nắm giữ 11,0% và 7,0% cổ phiếu Masan Food. Masan Group vẫn tiếp tục giữ 19,99% cổ phiếu Techcombank  Masan Group  đăng ký thủ tục Công ty  đại chúng và chính thức là Công ty đại chúng từ ngày 16/10/2009.
  • VĐL của Công ty tính đến tháng 1/2010 là 4.853.998.200.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu ESOP. Và đến cuối năm 2010, vốn điều lệ của Công ty là 5.152.722.690.000 đồng.
  • VĐL của công ty là 7.349.113.380.000 đồng theo GĐKKD thay đổi lần thứ 14 vào ngày 04/12/2013.
  • Ngày 13/7/2015, VĐL công ty nâng lên 7.467.178.610.000 đồng.

4. Lĩnh vực kinh doanh

- Xác định và đánh giá các cơ hội kinh doanh, đầu tư trong các lĩnh vực được hưởng lợi ích từ ngành tiêu dùng và phân phối nội địa 
- Tăng vốn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh hiện nay và những khoản đầu tư mới 
- Điều hành các công ty con và công ty liên kết, đồng thời tư vấn kế hoạch phát triển chiến lược

5. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Masan

Doanh nhân Nguyễn Đăng Quang – chủ tịch hội đồng quản trị.

Ông chủ của Tập đoàn Masan là một trong những doanh nhân khá tiếng.

Ông là chủ tịch của một trong những công ty lớn nhất nhì thị trường chứng khoán Việt Nam nhưng ông Nguyễn Đăng Quang chỉ sở hữu vỏn vẹn 10 cổ phiếu MSN. Tuy nhiên, ông Quang lại là cổ đông lớn nhất sở hữu 46% cổ phần của CTCP Masan – công ty mẹ trực tiếp và gián tiếp nắm giữ 51% cổ phần của CTCP Tập đoàn Masan.

Nếu tính gián tiếp thông qua sở hữu tại CTCP Masan thì doanh nhân Nguyễn Đăng Quang sở hữu khối tài sản hơn 10.000 tỷ đồng – khi đó sẽ trở thành người giàu thứ 2 trên TTCK.

Doanh nhân Nguyễn Hoàng Yến – vợ ông Quang – cũng cùng chồng tham gia điều hành. Bà Yến hiện là Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Masan Group, Thành viên HĐQT của Masan Consumer.

Với gần 22 triệu cổ phiếu MSN đang nắm giữ, bà Nguyễn Hoàng Yến hiện là người giàu thứ 4 trên TTCK Việt Nam.

Với những đóng góp của  2 doanh nhân họ Nguyễn  đã góp phần làm vẻ vang rạng rỡ dòng họ Nguyễn. Gia phả họ Nguyễn  vô cùng tự hào, tôn vinh những thành công mà họ đã đạt được, góp phần to lớn mở đường phát triển cho  các doanh nghiệp họ Nguyễn

Tìm kiếm

Thống kê thành viên

Mẫu gia phả

Gia Phả Họ Phan