Liên Hệ 0979776427

Ngày gửi: 31-03-2017 07:42

Danh sách các thế hệ trưởng tộc từ đời thứ 20 đến đời thứ 34 trong gia phả họ Trần

Đời 20: Trần Công tự phúc trí phủ quân.

Đời 21: Trần Công tự Phúc Đường

Đời 22: Trần Công tự Thiên Đức.

Đời 23: Trần Công tự Phúc Thông.

Đời 24: Trần Công tự Đình Giao.

Đời 25: Trần Công tự Đình Khuê.

Đời 26: Trần Công tự Đình Quỳnh.

Đời 27: Trần Công tự Đình Cư.

Đời 28: Trần Công tự Đình Ái.

Đời 29: Trần Công tự Đình Diệm.

Đời 30: Trần Đình Ngoạn.

Đời 31: Trần Đình Đinh.

Đời 32: Trần Đình Luông.

Đời 33: Trần Đình Phát.

Đời 34: Trần Đình Cường

Nguồn: http://donghotrandinh.com/cac-doi-truong-toc/

Tìm kiếm

Thống kê thành viên