Liên Hệ 0979776427

Trang cá nhân Nguyễn Danh Đạt

Họ tên: Nguyễn Danh Đạt

Nơi sống: khu 1 đại phúc thành phố Bắc Ninh

Họ: Nguyễn

Dòng họ: Nguyễn

Quê quán: Bắc Ninh

Nghề nghiệp: học sinh

Email: nguyendanhdat2005@gmail.com

Ngày sinh: 07/02/2005

Bài viết mới nhất