Liên Hệ 0979776427

Trang cá nhân Phan Mạnh Hùng

Họ tên: Phan Mạnh Hùng

Nơi sống: Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Họ: Phan

Dòng họ: Phan Công

Quê quán: Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam

Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí

Email: pmhoang07@gmail.com

Ngày sinh: 01/01/1970

Bài viết mới nhất